Trungnam Group: tập trung thi công vào những ngày tết 2012

Ngày đăng: 06/02/2012

Trungnam Group là chủ đầu tư dự án thủy điện Đồng Nai 2 với vốn đầu tư 2,500 tỷ và thủy điện Krông Nô 2 & 3 với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Mục tiêu phát điện vào Quý IV/2012 đối với thủy điện Đồng Nai 2 và Quý IV/2013 đối với thủy điện Krông Nô 2& 3. Toàn thể CBCNV của 2 dự án này vẫn tập trung thi công vào dịp tết để đảm bảo tiến độ đề ra. Hình ảnh thực tế do nhóm phóng viên VTV1 ghi lại được trong những ngày gần tết 2012.

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng

 Tỷ giá ngoại tệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

  • +0929 333 888

Lượt truy cập: